Casa > Notícies > Contingut

Classificació de recipients a pressió químiques

Zibo Taiji esmalt industrial Co, Ltd | Updated: May 24, 2017

classificació per destí: el recipient de pressió es divideix en recipient de reacció (r), recipient de transferència de calor (h), recipient de separació (s) i el recipient d'emmagatzematge (t) per l'ús.

1. Recipient de reacció: el recipient de reacció física i química utilitzat principalment per completar el mitjà de treball es diu el recipient de reacció. Com ara :. Reactor, generador, bullidor de polimerització, torre sintètic, forn de transformació i així successivament

2. recipient de transferència de calor: El recipient que s'utilitza principalment per completar l'intercanvi de calor del medi es diu recipient de transferència de calor. com ara :. Intercanviador de calor, refredador, escalfadors, llaunes de vulcanització i així successivament

3. recipients de separació: L'ús principal dels mitjans de comunicació per completar l'equilibri de fluids a pressió, purificació de gas, separació i altres recipients anomenat la separació dels contenidors. com ara :. separador, filtre, col·lector d'oli, tampó, torre de rentat, la torre de rentat de coure, assecadora i així successivament

4. Emmagatzematge i transport contenidors: contenidors utilitzats principalment en la producció i la vida de gas de matèries primeres, líquids, gasos liquats es denominen contenidors d'emmagatzematge. Com ara :. Tancs, dipòsits, cisternes i així successivament